Ute
MIX
Beta
×

Lag pil og bue

Lag en egen bue og pil og skyt på blink!

Middels

Registrere ny bruker

Bue: Finn en frisk løvtrekvist. Pass på å ta små trær som står tett, ikke ta alle på et sted. Kvisten bør være så lang at bua rekker omtrent fra bakken og opp til livet. Den bør ikke være for myk, for da blir det ikke nok spenst i bua.

I hver ende av kvisten lages det et lite hakk rundt kvisten. Bind fast hyssing i det ene hakket. Når du strammer opp hyssingen for å binde det fast i det andre hakket, kan det være fint å sette enden der hyssingen allerede er bundet fast, ned i bakken og bøye bua mens hyssingen bindes fast i det andre hakket. 

Piler: Pilene kan gjerne vøre lett og av pinner dere finner på bakken. Lag spissen i den tykkeste enden. For at pila lettere skal kunne plasseres i bua, er det lurt å lage et hakk i bakenden av pila. Her er det viktig å være oppmerksom på at man må bryte knivreglene (spikke mot seg), og derfor være ekstra forsiktig og få hjelp av en voksen.

Blink: Bruk bølgepapp fra en gammel pappeske til å lage blink. Man kan enten lage en rund blink med sirkler med ulike poengsummer, slik at man får flere poeng jo nærmere midten man treffer. Eller man kan tegne fugler eller dyr på pappen, og klippe ut.
Blinken kan henges på et tre eller i en busk.

NB: Vær alltid oppmerksom på om det er noen rundt deg slik at du aldri skyter mot noen!

Siste "Lag pil og bue" minner

Toppliste "Lag pil og bue"